24/04/2014
  Αρχική Σελίδα
  Διοίκηση
  Ιστορικά Στοιχεία
  Σκοπός - Καταστατικό
  Γραφεία ΕΛΠΑ
  Υπηρεσίες & Προϊόντα
  Μηχανοκίνητος Αθλητισμός
  Δελτία Τύπου
  Περιβάλλον & Οδική Ασφάλεια
  Κοινωνική Προσφορά
  Επικοινωνία

Member of: 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για ταξίδι στο εξωτερικό

 

 

Δελτίο Αυτοκινητιστικής Εξυπηρέτησης (ΔΑΕ)

H εξυπηρέτηση των συνδρομητών της ΕΛΠΑ στο εξωτερικό

ΟΙ συνδρομητές της ΕΛΠΑ εντάσσονται στο σύστημα "Αμοιβαίας Διεθνούς Εξυπηρέτησης" της ΑΙΤ, μαζί με εκατομμύρια Ευρωπαίους αυτοκινητιστές. Έτσι, όσοι συνδρομητές σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με το αυτοκίνητο τους είναι απαραίτητο να προμηθευτούν, πριν την αναχώρηση τους από την Ελλάδα, το ειδικό "Δελτίο Αυτοκινητιστικής Εξυπηρέτησης" (ΔΑΕ), όπως επιβάλλει ο διεθνής κανονισμός. Χωρίς το βιβλιάριο αυτό, δεν παρέχεται η υπηρεσία του εξωτερικού επαναπατρισμού.

Σε όλες τις σοβαρές περιπτώσεις ακινητοποιήσεως του αυτοκινήτου στο εξωτερικό, από σοβαρή μηχανική βλάβη ή ατύχημα, αυτό θα επαναπατρίζεται δωρεάν από την ΕΛΠΑ, εφ' όσον βέβαια ο συνδρομητής είναι ήδη εφοδιασμένος με το "κίτρινο βιβλιάριο". Το ΔΑΕ διατίθεται σε όλα τα γραφεία της ΕΛΠΑ ανά την Ελλάδα. Για τις άλλες περιπτώσεις παροχής οδικής βοήθειας, ο συνδρομητής κάτοχος του ΔΑΕ, εξυπηρε- τείται από τις αντίστοιχες ξένες λέσχες που μετέχουν στο σύστημα αυτό, όπως ακριβώς και τα δικά τους μέλη.

Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνδρομητής μας ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει κάποιο ποσό αλλά και τότε θα είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο που θα πλήρωνε ο οποιοσδήποτε μη κάτοχος του ΔΑΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση, που ο συνδρομητής θα καταβάλ- λει οποιοδήποτε ποσό για την εξυπηρέτηση του στην αντίστοιχη ξένη λέσχη, η ΕΛΠΑ θα του επιστρέφει ποσό έως 145 €, με την προσκόμιση φυσικά σχετικής απόδειξης από τη συγκεκριμένη λέσχη.

Το κόστος του ΔΑΕ είναι 22,50 €

Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης

Κάθε αυτοκινητιστής που ενδιαφέρεται να ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του στο εξωτερικό (ή να οδηγήσει αυτοκίνητο σε χώρα του εξωτερικού) και ειδικά στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένος να εφοδιαστεί με διεθνές δίπλωμα, που εκδίδεται από την ΕΛΠΑ. Η διάρκεια του διεθνούς διπλώματος είναι μονοετής ή τριετής και εξαρτάται από τον τόπο προορισμού του ενδιαφερόμενου.

Για την έκδοσή του απαιτούνται μία έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου, παρουσίαση του Ελληνικού διπλώματος οδήγησης, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ, καθώς και το διαβατήριο ή η νέου τύπου Αστυνομική Ταυτότητα, όποιο από τα δύο χρησιμοποιηθεί και στο ταξίδι. Το διεθνές δίπλωμα εκδίδεται αυθημερόν σε οποιοδήποτε γραφείο της ΕΛΠΑ.

Η ΕΛΠΑ αισθάνεται υποχρεωμένη αφ’ ενός μεν να συμβουλεύσει κάθε ενδιαφερόμενο που πρόκειται να οδηγήσει στο εξωτερικό να έχει μαζί του και το ελληνικό δίπλωμα οδήγησης, αφ’ ετέρου να ενημερώσει τους Έλληνες αυτοκινητιστές ότι δεν είναι σε θέση να εκδώσει διεθνές δίπλωμα παρά μόνο σε όσους επιδεικνύουν την πρωτότυπη, εν ισχύ, ελληνική άδεια οδήγησης. Είναι παράνομο και αδύνατο να εκδώσουμε διεθνές δίπλωμα βάσει οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, όποιος και αν είναι ο λόγος της αδυναμίας του ενδιαφερομένου να επιδείξει την πρωτότυπη άδεια οδήγησης.

Το κόστος για την έκδοση διεθνούς διπλώματος μονοετούς ισχύος είναι 50,00 € και τριετούς ισχύος 90,00 €

 

ΠΟΛΥΠΤΥΧΑ

Το Πολύπτυχο είναι το διεθνές τελωνειακό έγγραφο με το οποίο καλύπτεται η προσωρινή είσοδος οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σε χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, της Ασίας και την Τουρκία.

Το Πολύπτυχο αποτελεί μια διεθνή εγγύηση ότι οι τελωνειακές υποχρεώσεις και οι φόροι θα πληρωθούν για οποιαδήποτε οικονομική αξίωση που θα προκύπτει από την έλλειψη σφραγίδας εξόδου του αυτοκινήτου από τη χώρα προσωρινής παραμονής τους. Το κόστος της εγγύησης που καταβάλει ο ενδιαφερόμενος είναι 3.000 €. Η παραπάνω εγγύηση επιστρέφεται μαζί με την επιστροφή του Πολυπτύχου με σφραγίδες εισόδου - εξόδου.

Στο Πολύπτυχο αναγράφεται το όνομα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, το όνομα του οργανισμού που εξέδωσε το πολύπτυχο και η ισχύς του πολυπτύχου. Αναγράφονται επίσης λεπτομερείς περιγραφές του καλυπτόμενου οχήματος.

Η ισχύς του πολυπτύχου είναι μονοετής και το κόστος για την έκδοσή του είναι 105,00 €

ΤΟ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ Ι.Χ.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ

Πράσινη Κάρτα

Είναι γνωστό ότι η διεθνής ασφαλιστική κάλυψη «Πράσινη Κάρτα», η οποία εκδίδεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για κάθε ενδιαφερόμενο που θα ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του στο εξωτερικό, είναι υποχρεωτική για την περίπτωση που ο ταξιδιώτης εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Εκείνο που δεν είναι γνωστό είναι ότι υπάρχουν χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης (Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία) και χώρες της Βαλτικής, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο ο ταξιδιώτης να υποχρεωθεί να επιδείξει την «Πράσινη Κάρτα» αμέσως με την είσοδό του στα σύνορα της χώρας και να του επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση που δεν την έχει.

Ειδικά για όσους ταξιδιώτες ρυμουλκούν τροχόσπιτο, οι χώρες αυτές απαιτούν να έχει και το τροχόσπιτο τη δική του «Πράσινη Κάρτα». Αντιθέτως, δεν απαιτείται «Πράσινη Κάρτα» για ρυμουλκούμενο σκάφος (πλοιάριο, βάρκα, γιωτ).

Όσον αφορά τις χώρες της Βαλτικής, εκεί επιβάλλεται να υπάρχει «πράσινη κάρτα» και για το ρυμουλκούμενο σκάφος όταν ο ταξιδιώτης θα εισέλθει στις χώρες Λετονία και Εσθονία, ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό για τη Λιθουανία

Σήμα εθνικότητας

Το πρόβλημα της αναγνώρισης της εθνικότητας ενός αυτοκινήτου γίνεται συνεχώς και οξύτερο, όχι μόνο από πλευράς συνεπειών σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά και από πλευράς διαπίστωσης της νόμιμης κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου σε ξένη χώρα. Αυτό οφείλεται στο ότι το σήμα εθνικότητας (στην Ελλάδα το GR) συχνά δεν επικολλάται σε κάποιο αυτοκίνητο που βγαίνει από τα σύνορα ή ο ιδιοκτήτης του, εσκεμμένα ή από αφέλεια, έχει διατηρήσει κάποιο παλαιό σήμα (τα πιο συχνά είναι το D για τη Γερμανία ή το B για το Βέλγιο), σαν διακόσμηση του αυτοκινήτου του, που όμως έχει ελληνικό αριθμό κυκλοφορίας.

Το γεγονός ότι, με τη μεγάλη αύξηση της διασυνοριακής τουριστικής κυκλοφορίας οι έλεγχοι στα σύνορα έχουν σοβαρά περιοριστεί (ή σε μερικές περιπτώσεις είναι και ανύπαρκτοι) ώθησε την ΕΕ να προτείνει προ 10ετίας μία «ευρωπαϊκού τύπου» πινακίδα κυκλοφορίας, όπου μαζί με τα λοιπά στοιχεία, θα έχει ενσωματωμένο και το σήμα εθνικότητας. Εντύπωση προκάλεσε ότι πολλές χώρες, που δεν ανήκουν στην ΕΕ, υιοθέτησαν αμέσως τον τύπο αυτό της ΕΕ, με πρώτη την Αλβανία, ενώ η Ελλάδα μόλις πρόσφατα εξέδωσε τις νέες αυτές πινακίδες!!!

Όσοι δεν έχουν αντικαταστήσει τις παλαιές τους πινακίδες με αυτές του «νέου τύπου» και πρόκειται να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό με το αυτοκίνητό τους, μπορούν να προμηθευτούν το σήμα εθνικότητας GR από οποιοδήποτε γραφείο της ΕΛΠΑ, έναντι του ποσού του 1,00 €.

 

 

 


 
© - ΕΛΠΑ | Λεωφόρος Μεσογείων 395 Αγ. Παρασκευή 153 43 Τηλ. 210.6068800 Φαξ: 210.6068981 Οδική Βοήθεια 10400